Ochrona Danych Osobowych

Instytut Chorób Przewlekłych, będący jednostką organizacyjną Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Przewlekle, w ramach prowadzonej działalności przywiązuje niezwykłą wagę do właściwej i kompleksowej ochrony danych osobowych wszystkich partnerów, współpracowników i klientów ICP. Zapoznaj się z polityką prywatności Instytutu i Stowarzyszenia, aby dowiedzieć się jak szczegółów postępowania z danymi.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokument ten zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Dostawcę tego portalu w związku z prowadzeniem serwisu internetowego, w którym się znajdujesz. W szczególności, informujemy w tych dokumencie o:
●   Sposobach, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych;
●   Twoich prawach: m.in. o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, aktualizowania, prawie do usunięcia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody, prawie do wniesienia skargi;
●   Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej możesz w tych sprawach swobodnie kontaktować się z nami pod pisząc na adres:
instytut@chorobyprzewlekle.com

INFORMACJE OGÓLNE

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych czyli podmiotem, który decyduje o tym jak przetwarzane będa Twoje dane, jest Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Przewlekle ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77 z siedzibą w Katowicach, przy ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego 77, (40-750) Katowice, KRS: 0000088065, NIP: 9542146940, REGON: 273606076.
Jako administrator przechowujemy tylko niezbędne do wykonania usługi dane osobowe i dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie. Chronimy Twoje dane i Twoją prywatność przed dostępem osób trzecich.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe podane Administratorowi mogą być przetwarzane:
1.   w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako Administratora (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
2.   w odniesieniu do osób, które zawarły umowę ze Stowarzyszeniem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
3.   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia, lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4.   w odniesieniu do członków stowarzyszenia i osób, które zawarły umowę ze stowarzyszeniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będziemy informować Cię o reazlizowanych przez nasze stowarzyszenie działaniach, w tym o usługach przez nas realizowanych.
5.   w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę - w celach marketingowych, polegających na proponowaniu Państwu produktów lub usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem - Administratora, na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jaki jest czas przetwarzania Twoich danych w ramach Konta Użytkownika?

Twoje dane będziemy przetwarzać zależnie od relazji jaka Cię z nami wiąże.
Standardowo dane osobowe zwykłe będziemy przetwarzać przez okres Twojego członkostwa.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, posiadania statusu członka stowarzyszenia lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Niektóre dane jesteśmy zobowiązani przetrzymywać dłużej: Dane, których archiwizowanie jest wymagane przez przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości - na chwilę obecną, zgodnie z przepisami - 5 lat; Dane potrzebne nam do obrony przed roszczeniami - na chwilę obecną, zgodnie z przepisami - 6 lat.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

W zakresie opisanych powyżej danych, w tym plików “Cookies” oraz obsługi powiązanych z nimi narzędzi służących do ich analizy, w niektórych przypadkach ma miejsce przekazywanie tych danych na serwery w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dane te będą przekazywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Komu udostępniane będą Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

W ramach organizacji działalności statutowej, korzystania z serwisu oraz świadczenia usług Twoje dane osobowe udostępniamy przede wszystkim podmiotom świadczącym dla Nas różnego rodzaju usługi na podstawie stosownych umów, dzięki którym zapewniamy mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.
Oprócz tego przekazujemy dane odbiorcom, którym musimy przekazywać Twoje dane zgodnie z wymogami nałożonymi na Nas przez obowiązujące przepisy prawa. Do tych dwóch powyższych kategorii podmiotów zaliczyć można:
1.   Organy nadzorcze, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
2.   Podmioty świadczące nam usługi związane realizacją obsługi prawnej, windykacji oraz obsługi w zakresie zobowiązań podatkowych;
3.   Banki oraz pośredników w zakresie realizacji płatności;
4.   Dostawców systemu informatycznego zarządzania treścią portalu kursrodo.eu;
5.   Dostawców usług IT i hostingu;
6.   Dostawców systemów informatycznych i oprogramowania oraz serwisowania sprzętu.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na dobrowolnie.
Niepodanie przez Ciebie danych w zakresie wymaganym na potrzeby przynależności do Stowarzyszenia będzie skutkowało niemożliwością wstąpienia w poczet członków stowarzyszenia.
Podanie danych osobowych wskazanych w formularzach dostępnych na naszej stronie jest niezbędne w celu realizacji naszych zadań lub w celu zawarcia i należytego wykonania zawartej między nami umowy, a więc zrealizowania usługi. Brak tych danych uniemożliwia nam jej wykonanie.
Pamiętaj jednak, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych zbieramy tylko niezbędne informacje! Jednocześnie wszystkie zebrane dane zabezpieczamy z najwyższą dbałością!

Czy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy wiąże się z tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Niektóre dane (przykładowo w zakresie tzw. Cookies i innych technologii) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Jakie dokładnie uprawnienia Ci przysługują:
●   Prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
●   Możesz też żądać ich sprostowania;
●   Możesz w każdej chwili usunąć konto i dane, których nie jesteśmy zobligowani przetrzymywać;
●   W sytuacjach określonych w art. 18 ust. RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania;
●   Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które związane jest z marketingiem bezpośrednim;
●   Masz również prawo do przeniesienia danych.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przetwarzania danych przez właściciela portalu lub chcesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień, również tych z zakresu wykorzystywania tzw. "cookies" oraz innych technologii napisz na adres:
instytut@chorobyprzewlekle.com

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" I INNYCH TECHNOLOGII

Opis i rodzaje wykorzystywanych technologii oraz jak zmienić ustawienia

1.   W tzw. „Cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu cookies.
2.   Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki cookies możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Cookies mogą być zbierane w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3.   W ograniczonym zakresie zbieramy dane automatycznie za pośrednictwem plików Cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Portal wykorzystuje następujące pliki Cookies:
a.   Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu;
b.   Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
c.   Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia.
4.   Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
5.   Przetwarzamy dane, które udostępniasz nam w ramach korzystania z naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do funkcjonowania w ramach naszych usług np. dane potrzebne do wypełnienia formularzy na stronie lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach Cookies.
6.   Portal może zbierać i analizować informacje osobowe oraz nieosobowe dotyczące np. nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego i inne podobne informacje.
7.   Korzystamy cookies i podobnych rozwiązań m.in. w celu: zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu; dostosowania Serwisu do potrzeb użytkownika, w tym poprzez zapamiętanie jego ustawień i preferencji; dostarczania reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika – w tym wyświetlanych na innych stronach internetowych; statystycznym i analitycznym.
8.   Cookies wykorzystują też narzędzia, które wykorzystujemy w ramach Serwisu, jak np. Google Analytics, czy Facebook Piksel oraz narzędzia analiztyczne portalu youtubee.com zgodnie z zasadami określanymi przez podmioty świadczące te usługi.
Przykładowo: Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookies głównie do raportowania interakcji użytkowników na naszej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.
9.   Korzystamy też z funkcji remarketingu z Google Analytics, do jej obsługi w usługach sieci reklamowej Google, np. w AdWords, używany jest zewnętrzny plik cookies DoubleClick.

Dowiedz się jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i:
Google Policy

Dowiedz się jak Facebook wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn:
Facebook Policy

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania tzw. „Cookies”. Umożliwiają to m.in. przeglądarki internetowe, z których korzystasz.

W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość: zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; zarządzania Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn; określenia ustawień dla różnych typów Cookies, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.; blokowania lub usuwania Cookies.

Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji “Pomoc” w przeglądarce. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

W zakresie narzędzi Google Analytics, aby wyłączyć przesyłanie w/w informacji, pobierz i zainstaluj ten dodatek w swojej przeglądarce:
Google Tools

Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox i Opera. Będzie on działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie.